zorg om verzekeringen

Een verzekeringsovereenkomst komt aan het licht toen een persoon die om bescherming verzekering sluit een contract met de verzekeraar om hem te vrijwaren tegen het verlies van eigendom door of in verband met brand en blikseminslag, explosies, enz. Dit is primair een contract en dus als wordt beheerst door het algemeen verbintenissenrecht. Het heeft echter een aantal specifieke kenmerken van de verzekeringsactiviteiten, zoals vertrouwen, verzekerbaar belang, vergoeding, subrogatie en de bijdrage, enz. Deze principes zijn gemeenschappelijk in alle contracten van de verzekering en worden geregeld door bijzondere wet principes.

Brandverzekering:

Volgens S. 2 (6A) “brandverzekering bedrijf”: werk te doen, zo niet, behalve incidenteel aan een andere klasse van de verzekering, verzekering tegen verlies door of in verband met brand of een andere gebeurtenis, meestal gerekend tot de risico’s verzekerd tegen brand in het verzekeringsbedrijf.

Volgens Halsbury, is een contract van verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde schadeloos te stellen voor het onderzoek tot een zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden tegen verlies of beschadiging door brand, dat kan gebeuren met de woning de verzekerde gedurende een bepaalde periode.
Dus, brand verzekering is een contract waarbij de persoon die bescherming verzekering, een contract met de verzekeraar om hem te vrijwaren tegen het verlies van eigendom door of in verband met brand of blikseminslag, explosie, etc. Dit beleid is ontworpen om hun eigendommen en andere voorwerpen te beschermen tegen het verlies dat optreedt als gevolg van gedeeltelijke of totale verlies door brand.

Strikt genomen is een contract van een brandverzekering:

1. Een object waarvan het principe is verzekering tegen verlies of beschadiging door brand.

2. De mate van aansprakelijkheid van het verzekerde bedrag is beperkt en niet per se de mate van geleden schade door de verzekerde, en

3. Een verzekeraar heeft geen belang bij de veiligheid of de vernietiging van de verzekerde afzonderlijk de verantwoordelijkheid kader van het contract.

BRANDVERZEKERING RECHT

Er is geen verplichte brandverzekering afkondiging van de overheid, zoals in het geval van maritieme verzekeringen, die geregeld wordt door de Indiase Marine Insurance Act, 1963. Indian Wet van 1938 behandelt hoofdzakelijk het regelen van de verzekeringsbranche als geheel en niet met de algemene of bijzondere wet met betrekking tot andere brandverzekering contracten. Dus ook de Schade Bedrijf (nationalisatie) Act van 1872. bij het ontbreken van een wetgevingshandeling op de zaak, de rechter in India hebben te maken met het thema van de brandverzekering tot nu toe vertrouwd op de beslissingen van rechtbanken en juridische opinies van het Engels juristen.

Bij het bepalen van de waarde van onroerend goed beschadigd of vernietigd door een brand voor een vergoeding onder een verzekering tegen brand, was de waarde van de eigenschap voor de verzekerde, die worden gemeten. Op het eerste gezicht, is dat de waarde bepaald op basis van marktwaarde van de voor en na het verlies. Echter, deze wijze van beoordelen is niet van toepassing in gevallen waarin de marktwaarde vertegenwoordigt niet de werkelijke waarde van het onroerend goed voor de verzekerde, als waar het onroerend goed werd gebruikt door de verzekerde als een huis of voor het uitvoeren van business. In dergelijke gevallen is de maatregel van schadevergoeding was de kosten van herstel. In het geval van Lucas tegen Nieuw-Zeeland Insurance Co Ltd [1], waarin de verzekerde pand werd gekocht en gehouden als een inkomen-producerende investeringen, en dus de rechter oordeelde dat de juiste mate van vergoeding van schade aan eigendommen brand werd veroorzaakt door de kosten van revalidatie.

Verzekerbaar belang

Een persoon die is zo geïnteresseerd in het hebben van een woning om te profiteren van zijn bestaan ​​en schade aan de vernietiging ervan wordt gezegd dat het verzekerbaar belang in die eigenschap hebben. Zo’n persoon kan beveiligen van de woning tegen brand.

De belangstelling voor de woning moet bestaan ​​zowel bij aanvang als op het moment van verlies. Als er is het begin van het contract kan niet het voorwerp van verzekering en als het bestaat op het moment van verlies, leed geen verlies en vereist geen compensatie. Dus, de verkoop van de goederen verzekerd en beschadigde bij een brand later, lijdt geen verlies.

BRAND risico’s die door VERZEKERING

De einddatum van een contract van verzekering is de kwestie van de politiek is anders dan de aanvaarding of aanname van risico’s. Sectie 64-VB enige vaste in het algemeen dat de verzekeraar niet kan risico’s te nemen vóór de datum van ontvangst van de prijs. Artikel 58 van de verordening van de Verzekering, 1939 spreekt van pre-betaling van de premies in sub-sectie te bekijken (!) Van deel 64 VB die het mogelijk maakt de verzekeraar om aan te nemen de risico’s van de datum. Indien de aanvrager niet wilt dat een bepaalde datum, was het mogelijk voor verzekeraars om te onderhandelen met de initiatiefnemer van die periode. In het bijzonder heeft het Hof zei toen dat de Apex is de definitieve aanvaarding van de verzekerde of de verzekeraar gewoon afhankelijk van hoe de onderhandelingen zijn gevorderd voor de verzekering. Hoewel de volgende zijn de risico’s die lijken te hebben behandeld brandverzekering, maar zijn niet volledig gedekt door de polis. Enkele van de gebieden van geschil zijn als volgt:

BRAND: vernietiging of schade aan de verzekerde zaken door zijn eigen gisting, natuurlijke verwarmings-of spontane ontbranding of haar ondergaan een proces van verhitten, drogen kan niet worden beschouwd als schade door brand. Zo is bijvoorbeeld verf of chemicaliën in een fabriek hittebehandeling te hebben ondergaan en daardoor beschadigd door brand niet gedekt. Bovendien is het verbranden van de verzekerde goederen in opdracht van enig openbaar gezag uitgesloten van de werkingssfeer van de dekking.

BLIKSEM: Bliksem kan schade door brand of andere schade, zoals een dak gebroken door een vallende schoorsteen door de bliksem getroffen of scheuren in een gebouw als gevolg van bliksem veroorzaken. Zowel de brand en andere schade veroorzaakt door blikseminslag wordt gedekt door de polis.

EEN AIR: Het verlies van of schade aan eigendommen (door brand of andere) direct veroorzaakt door vliegtuigen en andere antenne-apparatuur en / of artikelen daalde daar van is bedekt. Echter, vernietiging of schade veroorzaakt door drukgolven veroorzaakt door vliegtuigen reizen met supersonische snelheid uitgesloten van de werkingssfeer van het beleid.

Oproer, stakingen en kwaadwillige beschadiging TERRORISME: De daad van een persoon deel te nemen met anderen in een openbare overlast (anders dan oorlog, invasie, muiterij, onlusten, enz.), wordt geïnterpreteerd als een staking rel of een terroristische -activiteiten. Een onrechtmatige daad, zou niet worden gedekt door de polis.

STORM, cycloon, Typhoon, TEMPEST, orkanen, tornado’s, overstromingen en vloed: storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Tornado en de orkaan zijn allemaal verschillende soorten gewelddadige natuurlijke verstoringen gepaard gaan met onweer en harde wind of zware regenval. Overstroming of wateroverlast doet zich voor wanneer het water bereikt een abnormaal niveau. Overstroming of wateroverlast moet niet alleen worden begrepen in termen van gezond verstand, dat wil zeggen, de overstromingen in rivieren of meren, maar ook de ophoping van water als gevolg van verslikte riolering zou worden beschouwd als een overstroming.

EEN IMPACT: Impact door een rail / wegvoertuig of dieren door middel van direct contact met de verzekerde goederen wordt gedekt. Echter worden deze voertuigen of dieren of eigendom geen lid zijn van de verzekerde of een bewoner van het pand of hun werknemers, terwijl handelt in de uitoefening van hun werk.

Rockside bodemdaling INCULUDING aardverschuiving: vernietiging of schade veroorzaakt door verzakking van een deel van de locatie waar het goed zich bevindt of Landslide / rockslide is gedekt. Bodemdaling Terwijl de helft van de grond of gebouw, zinken naar een lager niveau, betekent Landslide beneden glijden van de aarde meestal op een heuvel.

Echter, normaal kraken, schikking, of bed naar beneden van de nieuwe structuren, verrekening of beweging van het land bestaande uit een rivier of kusterosie, gebrekkige ontwerp-of fabricagefouten of gebruik van gebrekkige materialen en sloop, bouw, structurele verandering of reparatie van goederen of werken of graven van het land, zijn niet gedekt.

Benzine en / of overstroming van water tanks, buizen en apparatuur, verlies of schade aan eigendommen veroorzaakt door water of op andere wijze als gevolg van accidentele explosie of overlopen van water tanks, leidingen en apparatuur zijn gedekt.

Raketproef OPERATIONS: vernietiging of schade als gevolg van stoten of anderszins van het traject / projectielen in verband met de exploitatie van de raketproeven door de Verzekerde of iemand anders is gedekt.

Automatische sprinklerinstallatie VERLIES: Schade veroorzaakt door het water per ongeluk geloosd of gelekt door automatische irrigatiesystemen op het terrein van de verzekerde, is gedekt. Echter, deze vernietiging of schade veroorzaakt door reparaties of aanpassingen aan gebouwen of terreinen, zijn de verwijdering of uitbreiding van de sprinkler reparatie, en constructiefouten bekend aan de verzekerde, niet gedekt.

BUSH BRAND: Dit dekt schade veroorzaakt door verbranding, toevallige of niet, Bush en jungles en ontbossing door brand, maar de vernietiging of schade veroorzaakt door bosbranden uitsluit.

Risico’s die niet door de verzekering gedekt FIRE

Claims niet onderhoudbaar / onder dit beleid vallen zijn als volgt:

Diefstal of tijdens of na het optreden van alle verzekerde risico’s

of oorlog of nucleaire gevaren

of elektrische storingen

Bestelde of verbranden van een overheidsinstantie

of ondergrondse brand

of verlies van of schade aan edelmetaal, edelstenen, curiosa (waarde meer dan Rs.10000), plannen, tekeningen, geld, waardepapieren, check boeken, elektronische documenten, tenzij ze categorisch worden uitgesloten.

Verlies van of schade aan eigendommen of verplaatst naar een andere locatie (met uitzondering van machines en apparatuur voor reiniging, reparatie of renovatie voor meer dan 60 dagen).

Geavanceerde functies van de verzekeringsovereenkomst tegen brand

Een contract van de brandverzekering heeft de volgende kenmerken, te weten:

(A) Brandverzekering is een personeel op contractbasis

Een contract van de brandverzekering is geen garantie voor de veiligheid van de verzekerde goederen. Het doel is om te zien dat de verzekerde geen verliezen lijden als gevolg van zijn interesse in de verzekerde zaken. Dus als de verbinding met verzekerde goederen niet meer worden overgedragen aan een andere persoon, de verzekeringsovereenkomst komt ook een einde. Niet zo met betrekking tot de feiten van de verzekering automatisch overschakelen naar de nieuwe eigenaar, die het onderwerp is verhuisd. Het contract van de brandverzekering is dus een louter persoonlijke contract tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar voor de betaling van geld. Redelijkerwijs kan worden toegewezen aan een andere alleen met toestemming van de verzekeraar.

(B) E “contract als geheel en ondeelbaar.

Waar de verzekering is een vereniging en haar inhoud inventaris en apparatuur, wordt de overeenkomst uitdrukkelijk te worden opgedeeld. Daarom, indien de verzekerde zich schuldig maakt aan een schending van de plicht om de verzekeraar ten aanzien van aangelegenheden gedekt door een verzekering, kan de verzekeraar voorkomen dat de overeenkomst in haar geheel en niet alleen met betrekking tot dit onderwerp mater, tenzij de recht wordt beperkt door de voorwaarden van de polis.

(C) Oorzaak van de brand is niet relevant

Bij de preventie van brand, om de wensen verzekering te beschermen tegen verlies of schade die kan worden onderworpen aan het ontstaan ​​van een brand, maar kan worden veroorzaakt. Totdat het verlies is te wijten aan het vuur onder de polis, is het irrelevant wat de oorzaak van de brand is, in het algemeen. Dus, als was het omdat het vuur was aangestoken in een verkeerde wijze of was goed verlicht, maar verwaarlozing heeft deelgenomen als gevolg of als de brand was veroorzaakt door de nalatigheid van de verzekerde of zijn werknemers of buitenstaanders is niet relevant en de ‘ verzekeraar is verplicht de verzekerde schadeloos te stellen. Bij afwezigheid van fraude, de naaste oorzaak van het verlies is alleen om bekeken te worden.

De oorzaak van de brand, echter, wordt het te onderzoeken materiaal

(1). Waar het vuur niet afkomstig is van nalatigheid, maar voor de vrijwilliger

(2) Als de brand is te wijten aan te wijten valt, met uitzondering van het contract.

BEPERKING VAN TIJD

Aansprakelijkheidsverzekering is een overeenkomst met de verzekeraar op de verzekeringsovereenkomst wet, die op het eerste gezicht, ontstonden onmiddellijk wanneer de schade is geleden door het optreden van een verzekerde gebeurtenis tegen, geven een deel van zijn ‘ verzekeraar in dezelfde positie die de verdachte zou het evenement had plaatsgevonden, maar in de beste positie. Er is een primaire verantwoordelijkheid, dat wil zeggen te compenseren, en een verantwoordelijkheid die is ondergeschikt aan de verzekerde in zijn pre-loss positie geweest, is hij het betalen van een bepaald bedrag of kan worden op een andere manier. Maar het feit dat het bedrijf een optie voor de manier waarop de verzekerde zou hebben voorzien in pre-verlies betekent niet dat hij niet aansprakelijk was voor hem schadeloos te stellen in een of andere manier had, nadat het lek opgetreden. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenis tegen. Dus, de tijd liep vanaf de datum van het verlies en niet de datum waarop het beleid werd vermeden, en eventuele rechtszaken ingediend na die datum zou zijn verjaard. [2]

WIE KAN verzekeren tegen brand?

Alleen degenen die verzekerbaar belang in een woning kan verzekering op het vuur. De volgende behoren tot de categorieën van personen die nodig zijn om verzekerbaar belang in, een onroerend goed, en kan deze eigenschappen:

1. De eigenaren van onroerend goed, of eenmanszaak, of gewone, of partners van het bedrijf dat eigenaar het pand. Het is niet nodig dat ze ook moeten houden. Dus zorgen voor een kind en dat een huurder kunnen gezamenlijk en ernstig zijn.

2. De verkoper en koper zijn beide rechten te verzekeren. Het belang van de verkoper gaat door totdat de wagen is voltooid en daarna, indien de leverancier een pandrecht is niet betaald op.

3. De hypotheekverstrekker en de hypotheekhouder hebben elk verschillende belangen in de gehypothekeerde goed en kan verzekeren, Lord Esher MR “De hypotheekverstrekker heeft zijn interesse niet claimen door de hypotheekgever, maar op grond van de hypotheek die een belang verschilt van die de hypotheekgever “[3]

4. Trustees zijn rechtmatige eigenaars en begunstigden van de begunstigden van de trust, en elk kan bieden.

5. Depots als vectoren, pion of mannen in het magazijn zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van goederen toevertrouwd aan hen daar en dan kan bieden.

Geen recht OM

Iemand die heeft geen verzekerbaar belang in een onroerend goed niet kan bieden. Bijvoorbeeld:

1. Een onbeveiligd schuldeiser kan niet garanderen het eigendom van zijn schuldenaar, omdat zijn recht wordt enkel tegen de schuldenaar persoonlijk. Hij kan er echter voor zorgen het leven van de schuldenaar.

2. Een aandeelhouder in een bedrijf kan niet veilig het eigendom van het bedrijf als hij geen verzekerbaar belang in een business van het bedrijf, zelfs als het de enige aandeelhouder. Zoals in het geval van Macaura te zien Noord-Assurance Co [4] Macaura. Waarom niet gewoon als een schuldeiser of een aandeelhouder had geen verzekerbaar belang in.

GELOOF CONCEPT VAN MAXIMAAL

Net als alle verzekeringen contracten zijn contracten van de te goeder trouw, de indiener voor de brandverzekering is ook een positieve verplichting om een ​​volledige openbaarmaking van alle feiten te maken en het afleggen van valse verklaringen of misdescreptions hetzelfde tijdens de onderhandelingen voor het verkrijgen van politiek. Deze plicht van de te goeder trouw is van toepassing op de verzekeraar en de verzekerde. Er moet volledig te goeder trouw door de verzekerde. Deze plicht tot het uiterste goede trouw in acht is verzekerd b vereist dat de voorstanders te verklaren dat de verklaringen vervat in het voorstel vorm waar zijn, moet het de basis van het contract en dat een onjuiste voorstelling of valse er om de politiek te voorkomen. De verzekeraar kan rekenen op hen om risico’s te beoordelen en passende premie te stellen en te aanvaarden of te weigeren het risico.

De vragen in het voorstel voor een beleid gericht zijn zo te zijn opgezet alle informatie die materiaal aan de verzekeraar om te weten om het risico en de premie te beoordelen krijgen, dat wil zeggen al het materiaal feiten. Zo moet de aanvrager ook informatie over:

o De naam en het adres van de indiener en de werkgelegenheid

De beschrijving van de materie, of te zorgen voor voldoende voor de identificatie van het, met inbegrip van,

o Een beschrijving van de locatie waar het zich bevindt

o Hoe het onroerend goed in gebruik is, of ten behoeve van de productie of gevaarlijke trade.etc

of als het wordt bediend

En mier of persoonlijke geschiedenis verzekering, zelfs als de uitspraken deed de aankoop van de indiener ervan, etc.

Afgezien van de vragen in de voorgestelde vorm, moet de aanvrager aangeven of niet in twijfel getrokken,

1. Alle informatie die het risico van brand te zijn dan normaal geeft aan;

2. Elk feit dat zou kunnen wijzen dat de aansprakelijkheidsverzekeraar kan meer dan normaal mag worden verwacht als het bestaan ​​van waardevolle manuscripten, documenten, enz., en

3. Alle informatie die meer; gevaren.

De indiener is niet verplicht om te communiceren,

1. De informatie die de verzekeraar kan uitgaan om te weten in de normale gang van zaken als een verzekeraar;

2. Feiten die de neiging hebben om aan te tonen dat het risico lager is dan anders;

3. De feiten van waaruit informatie wordt opgeheven door de verzekeraar en

4. Feiten die niet hoeven te drukken op een politieke voorwaarde.

Zo is de verzekerde een plechtige goedkope zorgverzekering verplichting om volledige openbaarmaking van belangrijke feiten die relevant kunnen zijn voor de verzekeraar om te overwegen wanneer het beslissen of het voorstel moet worden aanvaard of niet te maken. Ondanks het feit dat de hoogte van de relevante feiten, de

Advertenties

verschillen tusen zorg en auto verzekeringen

eel Amerikanen vertrouwen op hun auto’s aan de slag. Geen auto betekent geen werk, geen geld voor de huur of hypotheek, geen eten. Een alleenstaande ouder, worstelend met rekken een leven in de voorsteden met 100.000 mijl op de teller, vermoedelijk blij met de mogelijkheid gegarandeerde lage kosten verzekering zou zorgen voor eventuele reparaties nemen op zijn auto tot op de dag dat 200.000 mijl bereikt of valt uit elkaar, wat het eerste. Vooral als de verzekering is geldig ongeacht het feit dat je ook de olie tussentijds te wijzigen.

Dus waarom niet de auto verzekeringsmaatschappijen het schrijven van dergelijke dekking, hetzij rechtstreeks, hetzij via dealers tweedehands auto? En gezien het belang van betrouwbaar transport, omdat het publiek is niet veeleisend dergelijke dekking? Het antwoord is dat beide bedrijven autoverzekering en het publiek weet dat een dergelijke verzekering niet kan worden geschreven voor een premie de verzekerde zich kan veroorloven, terwijl de verzekeraars om solvabel te blijven en een winst te maken. Als een samenleving, we intuïtief begrijpen dat de kosten in verband met de zorg voor elke behoefte van een oude auto monteur, vooral in de afwezigheid van regelmatig onderhoud, niet verzekerbaar zijn. Toch lijken er dezelfde inzichten over de ziektekostenverzekering te hebben.

Als we trekken uit de emoties van de ziektekostenverzekering, wat zeker moeilijk te doen voor deze auteur, en kijk naar de ziektekostenverzekering vanuit economisch oogpunt, zijn er andere ideeën die de autoverzekering planning, risico-selectie en beoordeling kan verlichten van de ziektekostenverzekering.

Auto verzekering is beschikbaar in twee vormen: Traditionele verzekering is gekocht door uw agent of rechtstreeks van een verzekeringsmaatschappij, en garandeert dat zijn gekocht door autofabrikanten en dealers. Beide zijn van risico-overdracht en het gezamenlijk gebruik van uitrusting en ik zal generiek verwijzen naar zowel als verzekering. Sinds autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft geen equivalent in het gebied van de ziektekostenverzekering, autoverzekering voor de traditionele, onderzoek ik alleen maar een botsing en een verzekering – verzekering voor het voertuig – en niet wettelijke aansprakelijkheid verzekering Civil.

Bumper aan bumper

De volgende zijn enkele algemeen aanvaarde principes van de autoverzekering:

* Drain Onderhoud Bad verzekering. Als er ooit een auto van eigenaar verandert de olie, de functie van de aandrijflijn garantie is niet geldig. In feite niet alleen de olie moet worden veranderd, de verandering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde monteur en gedocumenteerd. Collision verzekering dekt niet de auto reed met opzet over een klif.

* De beste verzekering wordt aangeboden voor nieuwe modellen. Bumper aan bumper garantie wordt alleen aangeboden op nieuwe auto’s. Terwijl de lopende band, de auto’s hebben een laag risicoprofiel en relatief samenhangend, voldoen aan de criteria voor actuariële prijsstelling van verzekering. Daarnaast, autofabrikanten meestal wrap op zijn minst een beetje ‘dekking in de prijs van nieuwe auto’s in om een ​​voortdurende relatie met de eigenaar te bevorderen.

* Beperkte verzekering wordt aangeboden voor oudere modellen auto’s. Steeds meer beperkte verzekering wordt aangeboden voor oudere modellen auto’s. De bumper aan bumper garantie vervalt, de garantie vervalt op het einde van de motor, en de hoeveelheid van de botsing en uitgebreide verzekering gestaag verminderd in overeenstemming met de marktwaarde van de auto.

* Sommige oude auto’s in aanmerking komen voor aanvullende verzekering. Sommige oudere auto’s kunnen in aanmerking komen voor extra dekking, zowel in termen van garanties voor gebruikte auto’s en een verhoogde of aanrijding verzekering voor klassieke auto’s. Maar een dergelijke verzekering wordt aangeboden pas na een zorgvuldige bestudering van de dezelfde auto.

* Geen verzekering wordt aangeboden voor normale slijtage. Ruitenwissers nodig vervangen, remblokken slijten, en de bumpers te krijgen Dings. Deze gebeurtenissen zijn niet verzekerbaar. In de mate dat een dealer van nieuwe auto’s soms om een ​​deel van deze kosten te dekken, we intuïtief begrijpen dat we “betalen voor het” en dat de kosten van de auto verzekering is “echt”.

* Letsels zijn de enige verzekerbaar evenement voor oudere auto’s. Ongevallen zijn over het algemeen verzekerbaar evenementen, zelfs voor de oudste auto’s, op enkele uitzonderingen na-service werkt niet.

* Verzekering niet hersteld alle voertuigen pre-ongeluk conditie. Auto verzekering is beperkt. Als de schade aan de auto op elke leeftijd hoger is dan de waarde van de auto, dan is de verzekeraar betaalt alleen de waarde van de auto. Met uitzondering van de oldtimers, ziektenkostenverzekering 2012 de waarde die wordt toegekend aan auto’s neemt in de tijd. Dus terwijl het ongeval is verzekerbare op elke leeftijd van het voertuig, het bedrag van ongevallenverzekering is in toenemende mate beperkt.

* Verzekering is geprijsd aan risico’s. Verzekering is geprijsd op basis van het risicoprofiel van zowel de auto en de chauffeur. De auto verzekeraar onderzoekt zorgvuldig zowel bij de vaststelling van tarieven.

* Wij betalen voor onze verzekering. En met enkele uitzonderingen, auto verzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Als gevolg hiervan, de angst voor hogere verzekeringstarieven als gevolg van verkeersovertredingen en / of ongevallen verandert onze rijgedrag, en we soms onze auto’s kiezen op basis van hun verzekerbaarheid.

Elk van de bovenstaande uitgangspunten wordt ondersteund door de solide actuariële theorie. Hoewel de meeste Amerikanen kunnen niet beschrijven de onderliggende actuariële theorieën, de meeste iedereen begrijpt deze principes van auto-verzekering op een intuïtief niveau. Tuurlijk, auto’s zijn essentieel voor onze manier van leven, geen luide nationale beweging, vergezeld van morele verontwaardiging, om deze principes te veranderen.

zorgverzekeringen land

Verzekering moet worden gekocht om te beschermen tegen een ramp die anders zouden worden financieel verwoestende.”

In eenvoudige termen, verzekeringen kan iemand die lijdt een verlies of een ongeval te worden gecompenseerd voor de gevolgen van hun ongeluk. Het helpt te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van het dagelijks leven, thuis en financiën.

Verzekering in India gestart zonder enige regulering in de negentiende eeuw. Het was een typisch verhaal van een koloniale tijdperk: enkele Britse verzekeraars domineren de markt plaatsen die dienen meestal grote. Na de onafhankelijkheid, nam een ​​bocht te spelen. De verzekering werd genationaliseerd. Eerst werden levensverzekeringen bedrijven genationaliseerd in 1956, en vervolgens de algemene verzekeringsbedrijf werd genationaliseerd in 1972. Het was niet tot 1999 dat de prive-verzekeraars mochten in het verzekeringsbedrijf terug met een maximum van 26% van de buitenlandse holdings.

“De verzekeringssector is enorm en kan erg intimiderend zijn. Insurance is verkocht voor bijna alles wat je maar kunt bedenken. Bepalen wat goed is voor u kan een zeer moeilijke taak.”

Concepten van verzekeringen zijn uitgebreid buiten de dekking van de materiële vaste activa. Nu het risico van verliezen als gevolg van plotselinge veranderingen in wisselkoersen, politieke verstoring, kan nalatigheid en aansprakelijkheid voor schade ook gedekt.

Maar als een persoon die investeert in de verzekeringssector zorgvuldig op zijn eigendom voorafgaand aan elke onverwachte gebeurtenis dan zal hij adequaat worden gecompenseerd voor zijn verlies zodra de omvang van de schade wordt vastgesteld.

De ingang van de State Bank of India met haar voorstel van de bank zekerheid brengt een nieuwe dynamiek in het spel. De collectieve ervaring van andere landen in Azië hebben reeds geliberaliseerde markten en mogen buitenlandse bedrijven om deel te nemen. Als de ervaring van andere landen is een gids, is het domein van de Life Insurance Corporation en General Insurance Corporation niet van plan om op korte termijn verdwijnen.
Het doel van alle verzekering is te vergoeden van de eigenaar tegen de verliezen die voortvloeien uit een verscheidenheid van risico’s, die zijn leven, bezit en business verwacht. Verzekering is voornamelijk uit twee soorten: levensverzekeringen en schadeverzekeringen. goedkoopste zorgverzekering 2012verzekeringen Schade: Fire, Marine en diverse verzekeringen, welke verzekering tegen diefstal of inbraak, borg, verzekering voor de aansprakelijkheid van de werkgever, en de verzekering van motorvoertuigen, vee en gewassen omvat.

LEVENSVERZEKERING IN INDIA

“Levensverzekeringen is de letter van de liefde die ooit zijn geschreven.

Het kalmeert het huilen van een hongerig kind ’s nachts. Het verlicht het hart van een weduwe in de rouw.

En ‘de geruststellende fluisteren in de donkere stille uren van de nacht. “